Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld en is geschikt voor moderne browsers zoals Safari*, Firefox**, Chrome*** en Internet Explorer****, deze website is tevens opgebouwd op een manier die door tekstbrowsers en Voice toepassingen gelezen kan worden. De website wordt regelmatig getest op de W3 Consorium normen en voldoet aan de XHTML 1.1 Transitional specificaties.

De Wielerdag Nederlandse gemeenten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de website wielerdagnederlandsegemeenten.nl en de daarbijbehorende subdomeinen.

De Wielerdag Nederlandse gemeenten respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal De Wielerdag Nederlandse gemeenten, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en uitsluitend voor statistische doeleinden worden gebruikt binnen onze eigen organisatie.

Indien u persoonlijke gegevens invult op een van onze websites, behandelt De Wielerdag Nederlandse gemeenten  deze informatie zorgvuldig en vertrouwelijk. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om aan u de gevraagde informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden met uw toestemming en in het geval wij de door u gevraagde informatie niet zelf voor u kunnen verstrekken. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

De Wielerdag Nederlandse gemeenten behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Zonder hiervan gebruikers van de website vooraf in te lichten. Het is daarom aan te raden deze privacy statement van tijd tot tijd te raadplegen

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van De Wielerdag Nederlandse gemeenten worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Wielerdag Nederlandse gemeenten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen een van De Wielerdag Nederlandse gemeenten  website, kunt u contact opnemen via het contactformulier.

* Safari is een merknaam van Apple inc
** Firefox is een merknaam van de Mozilla Foundation
*** Chrome is een merknaam van Google Inc
**** Internet Explorer is een merknaam van Microsoft Inc